Voorwaarden Tennischool Amsterdam

 

 • De lessen vinden, weersonafhankelijk plaats in de winter op de 8 binnenbanen.
 • Deelname aan een cursus is persoonlijk.
 • Alleen bij individuele trainingen eventuele incidentele verplaatsing in overleg (maximaal 2x wanneer in baanbezetting mogelijk).
 • Bij verzuim van een training om welke reden dan ook, is deze voor rekening en risico van een cursist.
 • Indeling gebeurt door Tennisschool Amsterdam.
 • Tennisschool Amsterdam behoudt zich het recht voor om een inschrijving te weigeren.
 • U ontvangt bericht betreffende de indeling en u ontvangt een incassoformulier voor de baanhuur en een factuur voor de lessen.
 • De coach van Tennisschool Amsterdam is erkend opgeleid en gelicenseerd.
 • De trainingsgelden zijn incl. 6% BTW en exclusief de te betalen baanhuur. Deze dient te geschieden via een incassoformulier aan het Frans Otten Stadion.
 • Privé en groepslessen bestaan uit 50 minuten training.
 • Onvolledig ingevulde inschrijfformulieren kan Tennisschool Amsterdam helaas niet accepteren.
 • Na het tekenen van het inschrijfformulier en het incassoformulier betreffende de baanhuur heeft u zichzelf automatisch verplicht tot betaling van het verschuldigde lesgeld + de baanhuur en bent u definitief ingeschreven voor de cursus.
 • Tennisschool Amsterdam kan ten alle tijden lessen/lesgeld teruggeven en restitueren wanneer Tennisschool Amsterdam dit nodig acht.
 • Alleen bij volledige bezetting (bijvoorbeeld 4 deelnemers) gaat de cursus definitief door.
 • Bij incassomaatregelen berekenen wij u alle bijkomende kosten, minimaal € 50,-
 • Bij het uiteindelijk niet volgen van de cursus, door eigen handelen, restitueren wij geen lesgelden.
 • In overleg met u kan Tennisschool Amsterdam wanneer noodzakelijk, lestijden of lesdagen wijzigen.